Image

Alternativní fond podle § 15

Alternativní fond dle § 15 zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF).  je nejjednodušší formou pro správu kapitálu v ČR. Fond funguje na základě registrace u ČNB a může spravovat prostředky až do výše €500 mil. Jedná se o českou alternativu pro oblíbené Friends & Family účty.
1- 5-ti letý časový horizont,
úrok je vyplácen každých 6 měsíců v hrubém popř. až na konci investice,
vysoká míra bezpečnosti pod záštitou ČNB.