Image

Dluhopisy

Dluhopis je cenný papír s pevným výnosem. Dluhopis představuje povinnost Emitenta splatit dlužnou částku a úroky z ní za podmínek
a v termínu stanovené emisními podmínkami dluhopisů. Splatnost jistiny dluhopisu při jeho vydání bývá delší než jeden rok.
V mém portfoliu jsou obvykle dluhopisy se splatností 3 až 7 let. Benefitem většiny dluhopisů je, že jsou úroky vypláceny v čistém.