Image

Zapůjčky

Zápůjčka je typ závazku, který vznikne na základě uzavření smlouvy o zapůjčení zastupitelné věci. Díky ní zapůjčitel přenechá vydlužiteli určité množství věcí určených druhově, zejména peníze, a vydlužitel se je zaváže po uplynutí dohodnuté doby vrátit, případně zaplatit navíc i stanovené úroky. Právně je zápůjčka jako typová smlouva upravena v § 2390-2394 občanského zákoníku.
Zapůjčiteli tak vznikne pohledávka za vydlužitelem a tomu zase dluh vůči zapůjčiteli. V případě zapůjčení peněz se půjčená suma nazývá jistina a dohodnuté úroky jsou pak její příslušenství.
    
Úroky se zápůjček se vyplácení v hrubém, tzn. klient si je musí danit sám.
Zápůjčky mohou být krátkodobé již od půl roční doby trvání, až po několik let do různých druhů aktiv od elektroniky, přes zdravotnický materiál, až po luxusní postele.